PRIVACY STATEMENT
CLASSIFICEER- EN CONSERVERINGSBEDRIJF VERBUNT B.V. TE MAASBRACHT(Handelsnaam Industriele reiniging en conservering Verbunt),

hierna te noemen Verbunt bv, is gevestigd aan de Sintelstraat 46, 6051 BM MAASBRACHT(kantoor) en werkplaats op de Bunkerhaven 5 te Maasbracht is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Onze website: www.verbuntbv.nl is eigendom van ons.
Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt

uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4 dan kunt u contact met ons opnemen.

- Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afd. Privacy.

- Per e-mail naar het e-mail adres: info@verbuntbv Dit privacy beleid is voor het laatst herzien op 09-05-2018.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Verbunt bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • -  Uw voor- en achternaam

 • -  Uw adresgegevens

 • -  Uw telefoonnummer

 • -  Uw e-mail adres

 • -  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en

  telefonische gegevens

page1image55385216 page1image55380416

Privacy beleid Verbunt bv d.d. Herziene versie 09-05-2018

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  Verbunt bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • -  U bent een bestaande of voormalige relatie van ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw persoonlijke gegevens enkel om met u te communiceren over onze diensten.

  • -  Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 2. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

  Verbunt bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt letterlijk nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor ons niet mogelijk is om van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaar periode als volgt vastgesteld als een momentopname:

- Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen en worden enkel opgeslagen voor als referentie. Niet meer en niet minder.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw sumiere persoonsgegevens door Verbunt bv en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Echter deze informatie is o.a. ook te vinden op uw eigen website of via social media w.o. Google.

Privacy beleid Verbunt bv d.d. Herziene versie 09-05-2018

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw sumiere persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verbuntbv.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verbunt bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

  Verbunt bv verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is en enkel voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Daar kunt u op vertrouwen.

 2. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij niet gebruiken of hanteren

  Verbunt bv gebruikt géén functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart phone.
  Verbunt bv gebruikt geen cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook niet gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

  Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Privacy beleid Verbunt bv d.d. Herziene versie 09-05-2018

Op deze website van Verbunt bv worden ook geen cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Verbunt bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door ons te bellen op het mobiele nummer 06 51 - 420 142 of door ons een mail te sturen via info@verbuntbv.nl

page4image55231808

Privacy beleid Verbunt bv d.d. Herziene versie 09-05-2018